Για τους επιστήμονες, το «τόμπολο» είναι μία αμμολωρίδα που ενώνει ένα νησί με την παρακείμενη στεριά. Έτσι και ο χρόνος, δημιούργησε το τόμπολο του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου. Ένα νησάκι που στο πέρασμα των χρόνων ενώνεται με τη στεριά σε μία ιδιόμορφη και συναρπαστική φυσική εξέλιξη. Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα και τα πιο καλά διατηρημένα –από οικολογικής άποψης- σημεία της Αττικής που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όσο αφορά στο φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Ένας τόπος όμορφος που παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία οικοτόπων τόσο στο χερσαίο όσο και στο υδάτινο περιβάλλον (λιμνοθάλασσα).

Σε συνδυασμό με το αρχαιολογικό παρελθόν (τείχη προϊστορικού οικισμού), το υπέροχο και εμβληματικό για τις τελετές του μεταβυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, τα δροσερά νερά, τις μοναδικές του αμμοθίνες, τον ιδιαίτερο υδάτινο πλούτο και την φημισμένη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων της Αναβύσσου, συμπληρώνουν ένα μαγευτικό φυσικό σκηνικό που αποζητά την προσοχή και τη φροντίδα κάθε ανθρώπινης δράσης και έκφρασης.