Κάποιοι άνθρωποι είναι καλοί στο να λένε ιστορίες. Κάποιοι άλλοι μιλάνε με τα χέρια. Μιλάνε με τις δημιουργίες τους. Και είναι μαγική και συνάμα ιερή η στιγμή που μία κεντήτρα θα αρχίσει να «λέει» τις δικές της ιδιαίτερες ιστορίες πάνω στο.. ψωμί. Μία παράδοση που κρατά στα Μεσόγεια περισσότερο από αιώνα.

Μια ιστορία που όσο περνάει ο καιρός τείνει να φθήνει. Κεντήτρες υπάρχουν ακόμα στα μέρη μας και προσπαθούν να περάσουν και στις επόμενες γενιές την τέχνη. Σε ιδιαίτερες γιορτές ή περιπτώσεις (γάμος, θάνατος) θα κεντήσουν το ψωμί τους οπλίζοντας τα χέρια και το μυαλό τους με ευχές, προσευχές, θετικές σκέψεις και ιστορίες που πρέπει να αποτυπωθούν πάνω στο ψωμί με συμβολισμούς, αλληγορίες και περιγραφές που έχουν τους δικούς τους κώδικες και τη δική τους «αποκρυπτογράφηση».

Ζώα, φυτά, δέντρα, γεωμετρικά σχήματα, μορφές, καταστάσεις, όλα μπορούν να «συγκατοικήσουν» σε ένα κεντητό ψωμί. Οι τεχνικές ποικίλουν και έχουν να κάνουν με τη δεξιοτεχνία που κουβαλά η κεντήτρα. Το αποτέλεσμα όμως δίνει πάντα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κεντήτρας και αυτό είναι κάτι που δίνει με τη σειρά του μεγαλύτερη αξία στην τέχνη αυτή.